Disclaimer

Autohaus Meures GmbH is als aanbieder van content verantwoordelijk voor zijn eigen content die voor gebruik beschikbaar wordt gesteld conform § 8 Teledienstegesetz (Duitse wet teleservices). Hoewel alle content zorgvuldig gecontroleerd en constant bijgewerkt wordt, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie volledig, juist en actueel is. Autohaus Meures GmbH is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze content. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen content en kruisverwijzingen (links) naar content die beschikbaar is gesteld door andere aanbieders. Voor deze content van buitenaf is Autohaus Meures GmbH niet verantwoordelijk, omdat Autohaus Meures GmbH geen aanleiding heeft gegeven tot het verstrekken van deze informatie, de ontvangers van de informatie niet heeft uitgekozen en de verstrekte informatie niet heeft uitgekozen of gewijzigd. Dat soort informatie wordt ook niet automatisch tijdelijk opgeslagen, vanwege de door Autohaus Meures GmbH gekozen oproep- en linkmethode, zodat ook hieruit geen verantwoordelijkheid voor de content van andere websites resulteert. "Links" zijn altijd verwijzingen naar dynamische of statische websites van derden. Wanneer een link voor de eerste keer wordt geplaatst, controleert Autohaus Meures GmbH of de content van buitenaf aanleiding kan geven tot een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Autohaus Meures GmbH is er echter niet toe verplicht de content, waarnaar verwezen wordt op de website, constant op wijzigingen te controleren die aanleiding zouden kunnen geven de aansprakelijkheid opnieuw te herzien. Pas dan wanneer Autohaus Meures GmbH vaststelt of door anderen erop gewezen wordt dat bepaalde informatie, waarnaar een link beschikbaar is gesteld, aanleiding geeft tot een civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal Autohaus Meures GmbH de verwijzing naar deze informatie verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. Of dit technisch mogelijk en redelijk is, wordt niet beïnvloed door het feit dat ook na het verhinderen van de toegang vanaf de homepage van Autohaus Meures GmbH er vanuit andere servers toegang tot de onwettige of strafbare informatie mogelijk is.  

 

Gebruikersregistratie

Als u op onze website een registratieformulier met uw contactgegevens invult, wordt deze informatie gebruikt om u aangevraagde productinformatie, berichten etc. te sturen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt en niet aan derden buiten Autohaus Meures GmbH doorgegeven. De gegevens die u ons online verstrekt, worden niet gecodeerd. Als u bijvoorbeeld de newsletter niet meer wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde uit onze database laten verwijderen.    

 

E-mailadressen 

Als u ons uw e-mailadres verstrekt, zullen we via e-mail met u communiceren. Wij zullen dit e-mailadres echter niet aan derden buiten Autohaus Meures GmbH doorgeven. Als wij persoonlijke gegevens ontvangen, afhankelijk van de instelling van uw e-mailprogramma, behandelen we deze informatie vertrouwelijk. De informatie die tijdens de informatie-uitwisseling aan ons verstrekt is, wordt niet gecodeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te gaan.  Meer info

OK