Ons impressum

Autohaus Meures GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 6  D - 52525 Heinsberg 

Manager: Dhr. Willi Meures, dhr. Christian Meures, dhr. Thorsten Meures.  Telefoon: +49 (0) 2452 - 99 91 0   Fax: +49 (0) 24 52 - 99 91 49  E-mail: info(at)autohaus-meures.de   

Vestiging handelsregister : Aachen   Handelsregisternummer: HRB 10308   Btw-nummer: DE 122484292 

Design | creatie | realisatie: scribble-werbeagentur.de 

Alle internetpagina’s die toegankelijk zijn onder het adres www.autohaus-meures.de evenals de tekstinhoud en het beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Iedere vorm van vermenigvuldiging op digitale of gedrukte media vereist de schriftelijke toestemming van de uitgever en auteur. 

Informatie conform § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (Duitse wet geschillenbeslechting consumenten - VSBG)

De verkoper zal niet deelnemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumenten als bedoeld in de VSBG en is hiertoe ook niet verplicht.

 

Auteursrecht © Copyright 2011

Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen we niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie foutloos en accuraat is. Mochten wij inbreuk maken op auteursrechten van derden of mocht u vragen hebben, dan vragen we u ons hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De beschikbaarstelling op het internet geeft u desondanks het recht om het aangeboden materiaal voor privédoeleinden op te slaan en te vermenigvuldigen. Commercieel gebruik, zoals verdere publicatie of gratis verspreiding, is alleen toegestaan in overleg met Autohaus Meures GmbH. Ook deze informatie kan worden bijgewerkt.   

 

Aansprakelijkheid

Autohaus Meures GmbH streeft ernaar enkel volledige en correcte informatie te publiceren op deze website, maar is desondanks niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie. Deze site is onderhevig aan constante wijzigingen en toevoegingen ten aanzien van de actualisering en volledigheid van de aangeboden informatie en functies. De uitgever van de site, Autohaus Meures GmbH, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die voort kan komen uit het gebruik van de informatie en de functies van deze site. Dit geldt met name ook voor de links naar andere websites, waarop Autohaus Meures GmbH geen invloed heeft. Voor de inhoud van deze sites kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Autohaus Meures GmbH hecht veel waarde aan gegevensbescherming en beschermt de privacy en de rechten van alle personen die met ons communiceren via internet. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt via internet worden vertrouwelijk behandeld. De volgende geldende wettelijke bepalingen liggen hieraan ten grondslag: Bundesdatenschutzgesetz (Duitse federale wet gegevensbescherming - BDSG), Teledienstedatenschutzgesetz (Duitse wet gegevens-bescherming teleservices -TDDSG) en de Teledienstegesetz (Duitse wet teleservices - TDG). Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de websitebeheerder en om andere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik. Google kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden als dit wettelijk vereist is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website maximaal kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven omschreven wijze voor de hierboven genoemde doeleinden.    

 

Welke informatie verzamelen wij? 

Voor statistische doeleinden slaan we de naam van de aangevraagde webpagina op, de datum en tijd waarop de pagina werd bezocht alsook de verstrekte gegevens. Bovendien wordt opgeslagen of de overdracht van de informatie succesvol was en via welke provider de toegang werd verkregen.   

 

Disclaimer

Autohaus Meures GmbH is als aanbieder van content verantwoordelijk voor zijn eigen content die voor gebruik beschikbaar wordt gesteld conform § 8 Teledienstegesetz (Duitse wet teleservices). Hoewel alle content zorgvuldig gecontroleerd en constant bijgewerkt wordt, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie volledig, juist en actueel is. Autohaus Meures GmbH is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze content. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen content en kruisverwijzingen (links) naar content die beschikbaar is gesteld door andere aanbieders. Voor deze content van buitenaf is Autohaus Meures GmbH niet verantwoordelijk, omdat Autohaus Meures GmbH geen aanleiding heeft gegeven tot het verstrekken van deze informatie, de ontvangers van de informatie niet heeft uitgekozen en de verstrekte informatie niet heeft uitgekozen of gewijzigd. Dat soort informatie wordt ook niet automatisch tijdelijk opgeslagen, vanwege de door Autohaus Meures GmbH gekozen oproep- en linkmethode, zodat ook hieruit geen verantwoordelijkheid voor de content van andere websites resulteert. "Links" zijn altijd verwijzingen naar dynamische of statische websites van derden. Wanneer een link voor de eerste keer wordt geplaatst, controleert Autohaus Meures GmbH of de content van buitenaf aanleiding kan geven tot een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Autohaus Meures GmbH is er echter niet toe verplicht de content, waarnaar verwezen wordt op de website, constant op wijzigingen te controleren die aanleiding zouden kunnen geven de aansprakelijkheid opnieuw te herzien. Pas dan wanneer Autohaus Meures GmbH vaststelt of door anderen erop gewezen wordt dat bepaalde informatie, waarnaar een link beschikbaar is gesteld, aanleiding geeft tot een civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zal Autohaus Meures GmbH de verwijzing naar deze informatie verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. Of dit technisch mogelijk en redelijk is, wordt niet beïnvloed door het feit dat ook na het verhinderen van de toegang vanaf de homepage van Autohaus Meures GmbH er vanuit andere servers toegang tot de onwettige of strafbare informatie mogelijk is.  

 

Gebruikersregistratie

Als u op onze website een registratieformulier met uw contactgegevens invult, wordt deze informatie gebruikt om u aangevraagde productinformatie, berichten etc. te sturen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt en niet aan derden buiten Autohaus Meures GmbH doorgegeven. De gegevens die u ons online verstrekt, worden niet gecodeerd. Als u bijvoorbeeld de newsletter niet meer wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde uit onze database laten verwijderen.    

 

E-mailadressen 

Als u ons uw e-mailadres verstrekt, zullen we via e-mail met u communiceren. Wij zullen dit e-mailadres echter niet aan derden buiten Autohaus Meures GmbH doorgeven. Als wij persoonlijke gegevens ontvangen, afhankelijk van de instelling van uw e-mailprogramma, behandelen we deze informatie vertrouwelijk. De informatie die tijdens de informatie-uitwisseling aan ons verstrekt is, wordt niet gecodeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te gaan.  Meer info

OK