Privacy Statement

Gegevensbescherming

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens. We schenken hier dan ook veel aandacht aan in onze bedrijfsprocessen. Hieronder verstrekken we u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de rechten omtrent gegevensbescherming waarop u aanspraak kunt maken.

 1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is:  Autohaus Meures GmbH  Ferdinand-Porsche-Str. 6  52525 Heinsberg  Tel: +49 2452 99910  Mail: info@autohaus-meures.de 

 1. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken onder:  Naam: Christian Meures  Mail: datenschutz@autohaus-meures.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

 1. Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze uitsluitend voor het technische beheer van onze website en om aan uw wensen en eisen te kunnen voldoen, in andere woorden, om uw aanvraag te kunnen beantwoorden.

 1. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Als wij uw toestemming hebben ontvangen voor de verwerking van persoonlijke gegevens, dient art. 6 par. 1 lit. a van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent, dient art. 6 par. 1 lit. b AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook als de verwerking nodig is om precontractuele maatregelen te kunnen nemen. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient art. 6 par. 1 lit. c AVG als wettelijke grondslag. Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en als uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan het eerder genoemde belang, dan dient art. 6 par. lit. f AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking.

 

 1. Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens

Bij Autohaus Meures worden uw gegevens uitsluitend verstrekt aan diegenen die deze nodig hebben om aan uw wensen en eisen te voldoen. De gegevens kunnen mogelijk voor dezelfde doeleinden ook worden verstrekt aan dienstverleners waarmee wij werken en aan invalkrachten. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Zo kan het bij bestellingen van producten bijvoorbeeld nodig zijn om uw adres en bestelgegevens door te geven aan onze leveranciers; dit is noodzakelijk voor factureringsdoeleinden; u bent reeds eerder akkoord gegaan.

 1. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Soms schrijft de Europese of nationale wetgever in EU-regelgeving, wetten of andere voorschriften waaraan wij zijn onderworpen voor dat gegevens dienen te worden opgeslagen. Blokkering of verwijdering van de gegevens gebeurt in dit geval wanneer de door de hierboven genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst nodig is de gegevens langduriger op te slaan.

 1. Concrete vormen van gegevensverwerking
 2. Het ter beschikking stellen van de website en het aanmaken van logbestanden
 3. a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking  Iedere keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer waarmee de site wordt bezocht. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd waarop de site bezocht werd
 • Websites waarvandaan het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt
 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft gekregen via onze websiteDe gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen opgeslagen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker.c) Doel van de gegevensverwerking  De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gebruiker toegang krijgt tot de website via zijn/haar computer. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven gedurende de duur van de sessie. De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. De gegevens worden in dit kader niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De hierboven genoemde doeleinden vormen ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking conform art. 6 par. 1 lit. f AVG.e) Mogelijkheden voor het maken van bezwaar en verwijdering van de gegevens Het verzamelen van gegevens om de website beschikbaar te stellen en de opslag van gegevens in logbestanden zijn essentieel voor een goedwerkende website. De gebruiker kan dus geen bezwaar maken. a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking  Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser in het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website bezoekt, dan kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die ervoor zorgt dat de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd als de site opnieuw wordt geopend.
 • Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser waarmee de site wordt bezocht, kan worden geïdentificeerd, ook nadat de gebruiker een andere site heeft bezocht. In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:
 • 2. Gebruik van cookies
 • d) Bewaartermijn De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn. In het geval van opslag van gegevens om de gebruiker toegang te geven tot de website, worden de gegevens verwijderd zodra de sessie beëindigd is. In het geval van opslag in logbestanden worden de gegevens na uiterlijk 7 dagen verwijderd.
 • b) Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking De wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 lit. f AVG.
 •  
 • Taalinstellingen
 • Artikelen in het winkelwagentje
 • Inloggegevens
 • Daarnaast maken we op onze website gebruik van cookies waarmee we het surfgedrag van gebruikers kunnen analyseren.  Met deze cookies kunnen we de volgende gegevens verkrijgen:
 • Ingevoerde zoektermen
 • Frequentie van paginaweergaven
 • Gebruik van websitefunctiesb) Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking  De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6. par. 1 lit. f AVG. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens bij gebruik van cookies voor analysedoeleinden is, als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, art. 6 par. 1 lit. a AVG.
 • c) Doel van de gegevensverwerking Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van de website te vereenvoudigen voor de gebruiker. Onze website heeft een paar functies die niet zouden kunnen worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser geïdentificeerd kan worden, ook nadat een andere site is bezocht. Voor de volgende functies hebben wij cookies nodig:
 • Bij het bezoeken van onze website wordt de bezoeker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en zijn/haar toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonlijke gegevens verkregen. Verder wordt er verwezen naar deze verklaring van gegevensbescherming.
 • Winkelwagentje
 • Overname van taalinstellingen
 • Onthouden van zoektermenDe analysecookies worden gebruikt met het doel de kwaliteit van onze website en de content ervan te verbeteren. Met behulp van de analysecookies verkrijgen we informatie over hoe de website gebruikt wordt zodat wij de website constant kunnen optimaliseren.e) Bewaartermijn, mogelijkheden voor het maken van bezwaar en verwijderen van de gegevens Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en via deze computer aan onze site doorgegeven. Daardoor heeft u als gebruiker dan ook de volle controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website maximaal worden gebruikt. f) Verklaring van gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics  Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyse-service Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens in Google Analytics de verklaring van gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/ana...h) Bezwaar tegen gegevensverzameling U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij een toekomstig bezoek aan deze website: Google Analytics uitschakelen3. Newsletter
 • a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking  U kunt u gratis op onze newsletter abonneren via onze website. Bij het aanmelden voor de newsletter ontvangen wij de gegevens die u heeft opgegeven.
 • i ) Social media links en social sharing  Deze website bevat links naar social mediapagina’s van derden. Door deze links te gebruiken, bereikt u de internetpagina’s van deze derde partijen (bijv. Facebook, Twitter, Google+) en u kunt de content van deze website ook delen. Hierbij worden geen gegevens overgedragen door het oproepen van onze website. Zodra u de site van de derde partij bereikt hebt, is deze derde partij verantwoordelijk en gelden de verklaring van gegevensbescherming of verklaringen over het gegevensgebruik van deze partij. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u desondanks aan u af te melden bij deze derde partij voordat u de betreffende links gebruikt, om onnodige verspreiding van uw gegevens te voorkomen. Zo wordt voorkomen dat de derde partij gebruikersprofielen kan creëren doordat u de links gebruikt.
 • g) Browser plug-in  U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website maximaal kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google met behulp van cookies gegenereerde gegevens verzamelt gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpag...
 • Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
 • De overdracht van Flash-cookies kan niet worden voorkomen via de instellingen van de browser, maar door de instellingen van de Flash Player te wijzigen.
 • Deze doeleinden vormen ons rechtmatige belang bij de verwerking van persoonlijke gegevens conform art. 6 par. 1 lit. f AVG.
 • De gebruikersgegevens die door middel van technisch noodzakelijke cookies zijn verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te creëren.
 • E-mailadres
 • Naam
 • Adres
 • Bovendien worden bij de aanmelding de volgende gegevens verzameld:
 • IP-adres van de computer waarmee de site wordt bezocht
 • Datum en tijd van registratieb) Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking  De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking na aanmelding voor de newsletter door de gebruiker is, als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, art. 6 par. 1 lit. a AVG.d) Bewaartermijn De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn niet meer nodig zijn. In andere woorden, het e-mailadres van de gebruiker blijft opgeslagen zolang hij/zij op de newsletter geabonneerd is.e) Mogelijkheden voor het maken van bezwaar en verwijdering van de gegevens Het abonnement op de newsletter kan door de betreffende gebruiker te allen tijde worden opgezegd. In iedere newsletter staat hiervoor een link. Hierbij is het ook mogelijk de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die verzameld zijn tijdens het registratieproces in te trekken. a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking  Op onze website is een contactformulier voorhanden waarmee elektronisch contact met ons kan worden opgenomen. Als een gebruiker hiervan gebruikmaakt, worden de gegevens die hij/zij heeft ingevoerd in het invoermasker aan ons verstuurd en opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:
 • Contactformulier:
 • 4. Contactformulier en e-mailcontact
 • De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn opgeslagen worden normaal gesproken binnen 7 dagen verwijderd.
 • c) Doel van de gegevensverwerking Het e-mailadres van de gebruiker is nodig om de newsletter er naartoe te kunnen zenden. De verzameling van de andere persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces is nodig om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te kunnen voorkomen.
 • Tijdens het registratieproces wordt gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens en naar deze verklaring van gegevensbescherming verwezen.
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw naam
 • Uw bericht
 • Terugbelverzoek:
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw naam
 • Uw bericht
 • Op het moment dat het bericht verzonden wordt, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van de registratieHet is daarnaast mogelijk om contact met ons op te nemen via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden opgeslagen.b) Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking  De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is, als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, art. 6 par. 1 lit. a AVG. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens die per e-mail verzonden zijn is art. 6 par. 1 lit. f AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een contract te sluiten, dient daarnaast art. 6. par. 1 lit. b AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens.d) Bewaartermijn De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn niet meer nodig zijn. In andere woorden, de persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd in het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die via e-mail verzonden zijn, worden verwijderd als het gesprek met gebruiker beëindigd is. Het gesprek wordt als beëindigd beschouwd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie is opgehelderd. De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. V. Uw rechtenU kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens intrekken. Houd er rekening mee dat deze intrekking pas voor de toekomst geldt. De intrekking heeft dus geen invloed op de verwerking van gegevens die plaatsvond voordat de toestemming werd ingetrokken.Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving omtrent gegevensbescherming of dat uw privacyrechten op een andere manier zijn geschonden, kunt u daartegen bezwaar maken bij een toezichthoudende autoriteit. U moet de persoonlijke gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor het aangaan en onderhouden van onze zakelijke relatie en die wij nodig hebben om de betreffende order of taak succesvol te kunnen afhandelen. Als u ons geen gegevens verstrekt, kunnen wij over het algemeen geen contract sluiten en zullen wij de order moeten afwijzen. In het geval van een bestaand contract kunnen wij dit niet verder uitvoeren en zullen wij dit contract moeten beëindigen.VII. OTA Plug-inMet dit programma kunt u eenvoudig en probleemloos een afspraak met ons maken. Met ons login-systeem kunt u een digitaal account aanmaken, waarmee u zich na de registratie en na onze goedkeuring kunt aanmelden bij ons online systeem voor afspraakverzoeken. Het gebruik van cookies is mogelijk noodzakelijk om u als gebruiker te kunnen identificeren. Er zijn enkele functies die u uitsluitend als aangemelde gebruiker kunt gebruiken, bijv. de selectie van uw bij deze onderneming opgeslagen voertuigen. Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en operationele beveiligingen voor toevallige of opzettelijke manipulatie, voor verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Deze voorzorgsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en gemoderniseerd. Als u voor de login uw e-mailadres en een wachtwoord opgeeft, kies dan een veilig wachtwoord, omdat alleen zo de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd kan worden. Als u voor de login een e-mail met een toegangslink wenst te ontvangen, zorg er dan voor dat alleen u toegang hebt tot uw e-mailpostvak. Na een aanmelding wordt u na maximaal 6 uur automatisch uitgelogd. Facebook: https://www.facebook.com/about... 
 • Google: https://www.google.de/intl/de/...
 • Bij de registratie dient u ten minste een geldig e-mailadres, en afhankelijk van de aanmeldvorm, ook een wachtwoord op te geven. Bovendien dient u onze bepalingen omtrent gegevensbescherming te accepteren. Als u uw online klantenaccount wilt laten verwijderen, neem dan contact op met onze servicemedewerkers via de contactgegevens die in het impressum vermeld staan. U kunt na verwijdering van uw online klantenaccount nog steeds van onze diensten gebruikmaken, maar niet meer als geregistreerde gebruiker. De verwijdering van uw online klantenaccount betekent niet noodzakelijk dat al uw persoonlijke gegevens worden verwijderd. Gegevens die reeds opgeslagen waren, zullen niet worden verwijderd als u uw online klantenaccount verwijderd. U kunt zich te allen tijde opnieuw registreren en een nieuw online klantenaccount aanmaken. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt voor de registratie/aanmelding bij deze online dienst ook een zogenaamde ‘social login‘, d.w.z. uw Facebook- of Googleaccount gebruiken. In dit geval worden – nadat u dit uitdrukkelijk bevestigd hebt – uw e-mailadres en gebruikersnaam die voor dat account zijn opgeslagen gebruikt. Bij een aanmelding op onze website via derde partijen verzenden deze instanties ons, als zogenaamde OAuth Provider, tijdens het aanmeldingsproces informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren. Hiervan gebruiken en bewaren wij enkel de volgende gegevens, die wij voor het aanmeldingsproces nodig hebben: naam van de derde partij en OAuth provider-id. U kunt het account dat u gekoppeld hebt voor het aanmelden te allen tijde bij de OAuth-Provider (dus bij Facebook of Google) weer ontkoppelen. Dit kunt u ook doen door onze functie ‘Aanmelding wijzigen’ te activeren. Als u kiest voor de aanmelding via een derde partij dan gelden ook de bepalingen omtrent gegevensbescherming van deze derde partij. Wij wijzen u erop dat deze gelinkte websites van derden een ander privacy- en aansprakelijkheidsbeleid hebben. De wijze waarop de beheerders van de gelinkte sites gegevens opslaan en gebruiken kan inbreuk maken op deze verklaring van gegevensbescherming. Hoe de gegevens verder worden verwerkt op de sociale media, de bewaartermijn en ook het gebruiksdoel worden uitsluitend door deze derde partijen bepaald. Opmerking: wij sturen geen gegevens naar de beheerders van de sociale netwerken in het kader van de social login. Bij de social login meldt u zich aan via het sociale netwerk, daardoor ontvangt het betreffende netwerk van uw browser de informatie dat u vanuit onze site daar beland bent. Welke gegevens daarbij worden verzameld en verwerkt staat in de gebruiksvoorwaarden van de betreffende derde partij. Deze kunt u nalezen op de site van de betreffende partij:
 • Wij maken op onze website gebruik van het programma OTA voor online afspraakverzoeken. Om deze reden wordt u naar een webserver (portal) van het bedrijf HRF doorgestuurd.
 •  
 • VI. Bent u verplicht persoonlijke gegevens te verstrekken?
 • Voor de uitoefening van uw rechten kunt u gebruikmaken van de contactgegevens die zijn vermeld in de secties I en II.
 • U heeft het recht op informatie conform artikel 15 AVG, het recht op rectificatie conform artikel 16 AVG, het recht op verwijdering van gegevens conform artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG, het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG alsook het recht op bezwaar maken conform artikel 21 AVG.
 • e) Mogelijkheden voor het maken van bezwaar en verwijdering van de gegevens U kunt uw toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken. Neem contact met ons op via e-mail, zo kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact zullen in een dergelijk geval verwijderd worden.
 • c) Doel van de gegevensverwerking  De verwerking van de persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd in het invoermasker gebruiken wij alleen om contact te kunnen opnemen met gebruikers. Als het contact per e-mail verloopt, is er ook sprake van een noodzakelijk rechtmatig belang bij de verwerking van gegevens. De overige persoonlijke gegevens, die worden verwerkt bij het verzenden van een bericht via het contactformulier, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en te waarborgen dat ons IT-systeem veilig is.
 • De gegevens worden in dit geval niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gesprek te kunnen verwerken.
 • Bij het verzenden van het bericht wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens gevraagd en naar deze verklaring van gegevensbescherming verwezen.

Deze website maakt gebruik van cookies om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te gaan.  Meer info

OK